Læge Karsten Kihl
Læge Karsten Kihl
Uddannet læge med embedseksamen i 1980 fra Københavns Universitet, efter videreuddannelse til praktiserende læge nedsat i 1990 som praktiserende læge i solopraksis i samarbejde med anden læge.

Sygeplejerske Tine Kihl
Medhjælpende hustru - klinisk sygeplejespecialist i diabetes - og tidligere afdelingssygeplejerske / leder af type 2 klinikken på Steno Diabetes Center - varetager telefonpasning samt sygeplejekontroller af primært diabetes-patienter.

På aftenkonsultationsdagen om tirsdagen benyttes formiddagen til at gå stuegang på et nærliggende plejehjem.

Praksis indgår i ferie/vagtring med 8 andre lokale læger (se faneblad samarbejdspartnere).